Grodzice winylowe w projekcie ochrony zasobów wodnych obszaru Natura 2000

Grodzice winylowe w projekcie ochrony zasobów wodnych obszaru Natura 2000

Lokalizacja: Województwo Świętokrzyskie
Produkt: Grodzice winylowe

Nasze grodzice winylowe zostały wykorzystane w kompleksowym projekcie mającym na celu uregulowanie poziomu wody w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Na terenie rezerwatu Białe Ługi zbudowano z nich ściankę szczelną, która będzie chronić ten ekosystem przed skutkami gwałtownych wahań poziomu wód gruntowych, zabezpieczając tym samym teren rezerwatu przed suszą w celu ochrony siedlisk i gatunków zależnych od wód.

Produkt: GW610/9 + oczep

Ilość: 1682 m2, długość grodzicy h = 4m

Wróć