Ochrona przeciwpowodziowa bunynku biurowego

Ochrona przeciwpowodziowa bunynku biurowego

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Wrocław
Produkt: System IBS

Budynek biurowy firmy Netia zabezpieczony przed zalaniem garaży podziemnych podczas nawalnych deszczy.

Zastosowano zamknięcie jednoprzęsłowe o długości 6 metrów.

Wysokość zabezpieczenia - 0,6 m

Wróć