Przebudowa wału przeciwpowodziowego

Przebudowa wału przeciwpowodziowego

Grodzice, Polska

Lokalizacja: Modlica
Produkt: grodzice winylowe

Grodzice winylowe zostały wykorzystane w projekcie modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty.

Produkt: grodzice GW 610/7,2 -1320 m2 o długości 4m

Wróć