Przebudowa wału przeciwpowodziowego na rzece Warta

Przebudowa wału przeciwpowodziowego na rzece Warta

Grodzice, Polska

Lokalizacja: Gmina Poczesna, Polska
Produkt: GW 460/5,5

Projekt: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wału przeciwpowodziowego na rzecze Warta, gm. Poczesna, miejscowość Słowik.

Produkt: Grodzica GW 460/5,5 w ilości 12 000 metrów kwadratowych.

Wróć