Uzupełnienie korpusu wału w km 0+879,11 prawego wału rz. Wisły w m. Kaniów

Uzupełnienie korpusu wału w km 0+879,11 prawego wału rz. Wisły w m. Kaniów

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Kaniów
Produkt: Typ zapory IBS –B150H -01 -jednoprzęsłowa

Wróć