Zabezpieczenie budynku biurowego

Zabezpieczenie budynku biurowego

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Toruń
Produkt: FloodWarden PRO

Modułowa bariera przeciwpowodziowa FloodWarden Pro zabezpieczająca budynek Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu.

Ochrona przed podtopieniami błyskawicznymi.

Wysokość zapory 400mm

Wróć