Zabezpieczenie budynku wielorodzinnego

Zabezpieczenie budynku wielorodzinnego

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Poznań
Produkt: Mobilne bariery przeciwpopodziowe

 

Zabezpieczenie podziemnych kondygnacji w budynku wielorodzinnym przed zalaniem w wyniku deszczy nawalnych.

Wysokość zabezpieczenia: 60 cm

 

Wróć