Zabezpieczenie centrurm handlowego

Zabezpieczenie centrurm handlowego

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Wrocław, Polska
Produkt: mobilne systemy przeciwpowodziowe

Systemy przeciwpowodziowe IBS od dziś będą chronić Galerię Handlową Magnolia we Wrocławiu przed zalaniem nawalnych deszczy występujących w okresie letnim.

Wróć