Zabezpieczenie nasypu drogi powiatowej

Zabezpieczenie nasypu drogi powiatowej

Grodzice, Polska

Lokalizacja: Konin
Produkt: grodzice winylowe

Grodzice winylowe zostały wykorzystane przy przebudowie drogi powiatowej w okolicy Konina. Pełnią one ważną funkcję wzmocnienia nasypu drogowego, który został zniszczony przez bobry.

Przesłona z grodzic zapobiegnie drążeniu nor przez gryzonie. Ostatnie zdjęcie prezentuje realizację po zakończeniu.

Produkt: GW 610/9 o długości 3m

Wróć