Zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej we Wrocławiu

Zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej we Wrocławiu

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Wrocław
Produkt: Systemy przeciwpowodziowe

Mobilna zapora przeciwpowodziową dostarczona przez firmę Pietrucha do ochrony domu mieszkalnego.

Wysokość zapory : 1000 mm

Wróć