Zabezpieczenie przeciwpowodziowe budynku biurowego

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe budynku biurowego

FloodWarden, Polska

Lokalizacja: Piła
Produkt: FloodWarden LITE

Zestaw czterech barier FloodWarden LITE zabezpieczy przez zalaniem w wyniku deszczy nawalnych garaże oraz pomieszczenia gospodarcze w siedzibie ZUS w Pile.

Wysokość zabezpieczenia: 60 cm

Wróć