Zabezpieczenie przeciwpowodziowe nadmorskiej miejscowości

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe nadmorskiej miejscowości

Aluminium Flood Barriers, Polska

Lokalizacja: Darłowo
Produkt: Mobilne bariery przeciwpopodziowe

Nasze mobilne systemy przeciwpowodziowe zostały zainstalowane w Darłowie, aby zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obszarów rzeki Wieprzy, poprzez poprawę warunków przepływu wody na terenie miasta i gminy Darłowo. Modernizacja istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej istotnie ograniczy częstotliwości i zakres wylewów wód wezbraniowych na tereny położone w obszarze realizacji projektu. Pozwoli jednocześnie zapobiec wylewom wód w okresie niekorzystnych wiatrów od strony morza i lokalnej „cofki”.

W ramach tego imponującego projektu wykonano mobilną barierę o długości 313 metrów. Wysokość zabezpieczenia: 600mm, 1000mm, 1200mm.

Wróć