Zabezpieczenie osiedla mieszkaniowego

Zabezpieczenie osiedla mieszkaniowego

FloodWarden, Polska

Lokalizacja: Gliwice
Produkt: bariery przeciwpowodziowe

Osiem barier przeciwpowodziowych o wysokości 400 mm zostało zainstalowanych na jednym z osiedli mieszkaniowych w Gliwicach, którego mieszkańcy byli narażeni na częste zalania w wyniku nawalnych deszczy.

Wróć