Publikacje

Grodzice winylowe jako element ochrony przeciwsztormowej przystani żeglarskiej

Sztorm na Mierzei Wiślanej

Przypominamy przedsięwzięcie zrealizowane nad polskim wybrzeżem, w którym nasze grodzice winylowe zostały zastosowane w projekcie budowy zabezpieczeń przeciwsztormowych mariny w Kątach Rybackich, gdzie wykonano z nich przesłonę przeciwfiltracyjną zwieńczoną murem oporowym wykonanym z żelbetonu. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez Urząd Morski w Gdyni, zwiększono obszar chroniony przed zalewaniem w przypadku spiętrzenia wód w Zalewie Wiślanym. Grupa Pietrucha natomiast, wzbogaciła swoje portfolio projektowe o kolejne cenne doświadczenie.

Sztormy nie są nad Bałtykiem niczym niespotykanym. Szacuje się, że na Mierzei Wiślanej rocznie średnio mamy około 40 dni z wiatrem wiejącym ze sztormową prędkością, czyli powyżej 17 metrów na sekundę. Sztormy są groźne i niebezpieczne, szczególnie gdy ich skutki dotyczą obszarów zurbanizowanych, ale niosą ze sobą też wiele pozytywnych zjawisk. Pomagają między innymi w wymianie wody napływającej z Morza Północnego. Dzięki temu odwracają efekt powstawania „beztlenowych pustyń” na dnie Bałtyku. Człowiek od zawsze osiedlał się nad brzegami akwenów wodnych, które stanowiły szlaki handlowe, dostarczały pożywienia i surowców, dawały pracę. Tereny nadmorskie, ze względu na walory krajobrazowe, są także popularnym celem letnich wędrówek, miejscem wypoczynku i rekreacji.

O ile sztormów nie można uniknąć, dzięki istniejącym technologiom, w tym przyjaznym dla środowiska, ekonomicznym rozwiązaniom bazującym na grodzicach winylowych, możemy się przed ich skutkami skutecznie zabezpieczać.

Kąty Rybackie, a szczególnie rejon tamtejszego portu, gdzie m.in. zlokalizowane jest Muzeum Mierzei Wiślanej, były narażone na podtopienia  wywoływane przez zmieniający się stan wody, uzależniony od kierunku wiatru. Ze względu na dodatkowe niekorzystne czynniki, m.in. falowanie i zjawisko lodowe,  projekt zabezpieczenia tego terenu wymagał zastosowania wzmocnionej konstrukcji oporowej i przeciwfiltracyjnej, która byłaby w stanie oprzeć się najbardziej gwałtownym zjawiskom atmosferycznym.

 

Budowa żelbetowego muru z widoczną zainstalowaną sianką szczelną z grodzic winylowych

Konstrukcja składała się z żelbetowego muru oporowego z ponad stumetrową przeponą przeciwfiltracyjną, którą wykonano pod stopą muru z winylowej ścianki szczelnej z profili EcoLock GW 580/11 o długości 3 metrów. By spełnić warunki posadowienia muru częściowo wymieniono istniejące grunty organiczne na terenie budowy. Zostały one zastąpione nasypami z materiału piaszczystego a następnie mechaniczne dogęszczone,  wykorzystując technologię i urządzenia zapewniające uzyskanie wymaganego efektu.

Podsumowanie:

Zastosowane rozwiązanie skutecznie zabezpieczyło obszar Kątów Rybackich przed podtopieniami od strony Zalewu Wiślanego, będących skutkiem potężnych wichur z północy i wschodu, które wtłaczają masy wody z morza do lokalnych rzek.

Wschodnia część portu została zabezpieczona przed skutkami cofek, które podtapiały ulice i posesje, w tym m.in. Muzeum Zalewu Wiślanego.

Na podstawie analizy oceny cyklu życia produktu, ze względu na wykorzystanie do produkcji materiału pochodzącego z recyklingu i lżejszą wagę, grodzice winylowe obciążają środowisko kilkukrotnie mniej niż tradycyjne technologie. Dodatkowo, dzięki swojej odporności na działanie czynników zewnętrznych, grodzice winylowe nie ulegają zjawisku korozji. Grodzice winylowe są również bezpieczne dla wody pitnej, materiał wykorzystany do ich produkcji stosuje się również do produkcji rur do transportu wody.

Powyższe czynniki przemawiają za wykorzystaniem grodzic winylowych jako wartej do rozważenia technologii w zastosowaniach traconych jako ścianki przeciwfiltracyjne. Przyczyniają się do optymalizacji i ochrony infrastruktury hydrotechnicznej, jednocześnie promując zrównoważony rozwój, doskonale wpisując się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wróć