Publikacje

Grodzice winylowe przy minimalizowaniu negatywnych skutków El Niño.

Morze Czarne: zabezpiecznie linii brzegowej

Zjawisko El Niño, będące częścią większego procesu znanego jako oscylacja południowa El Niño (ENSO), jest powiązane z nieregularnym ociepleniem wód oceanicznych w środkowym i wschodnim Pacyfiku. Jego skutki są odczuwalne na całym świecie i prowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak intensywne deszcze i powodzie w niektórych regionach, a susze w innych. El Niño może znacząco zakłócać naturalne cykle ekosystemów, rolnictwo i rybołówstwo, a także może powodować poważne katastrofy humanitarne.

Jak wynika z najnowszej aktualizacji Światowej Organizacji Meteorologicznej, obecne zjawisko El Niño będzie kształtowało warunki pogodowe co najmniej do kwietnia 2024 roku, przyczyniając się do dalszego wzrostu temperatur zarówno na lądzie, jak i w oceanach.

Od połowy października 2023 roku temperatura powierzchniowa mórz oraz inne wskaźniki atmosferyczne i oceaniczne w środkowo-wschodnim tropikalnym Pacyfiku pozostają pod wpływem ciepłej fazy oscylacji południowej ENSO. Zjawisko El Niño rozwijało się szybko w okresie od lipca do sierpnia i osiągnęło umiarkowaną siłę we wrześniu, a jego szczyt przypadnie na okres od listopada tego roku do stycznia 2024 roku. Eksperci szacują, że prawdopodobieństwo utrzymania się El Niño w nadchodzących kilku miesiącach wynosi 90 proc. Jednocześnie jego wpływ będzie się zmniejszał na wiosnę przyszłego roku.

Na czym polega zjawisko El Niño?

El Niño występuje średnio co dwa do siedmiu lat i zazwyczaj trwa od 9 do 12 miesięcy. To naturalnie występujący wzorzec klimatyczny związany z ocieplaniem się powierzchni oceanu w środkowej i wschodniej części tropikalnego Pacyfiku. Oscylacja południowa ENSO jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki klimatyczne – zwłaszcza w kontekście globalnego ocieplenia wywołanego działalnością człowieka.

„Właściwy wpływ El Niño na temperaturę ma miejsce zwykle w roku po jego wystąpieniu, wobec czego najpoważniejszych efektów powinniśmy się spodziewać w 2024 roku. Tymczasem już od czerwca obserwujemy rekordowo wysokie temperatur lądów i powierzchni mórz. Już ten rok może być najcieplejszym w historii, a kolejny prawdopodobnie będzie jeszcze gorętszy”. – wyjaśnia prof. Petteri Taalas, Sekretarz Generalny WMO.

Od maja do września 2023 roku średnie miesięczne anomalie temperatury powierzchni morza w środkowo-wschodnim równikowym Pacyfiku wzrosły z około 0,5 do około 1,5 st. Celsjusza. Szacunki te dotyczą okresy bazowego 1991-2020 i zostały obliczone na podstawie najnowszej wersji zbioru danych o temperaturze powierzchni morza metodą optymalnej interpolacji (OISST). Najnowsze prognozy i oceny ekspertów wskazują na duże prawdopodobieństwo dalszego ocieplenia się Oceanu Spokojnego przez co najmniej cztery kolejne sezony: listopad-styczeń, grudzień-luty, styczeń-marzec oraz luty-kwiecień.

 

Skutki El Niño są odczuwalne na całym świecie, niezależnie od lokalizacji.

Jego skutki są odczuwalne na całym świecie i prowadzą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak intensywne deszcze i powodzie w niektórych regionach, a susze w innych. El Niño może znacząco zakłócać naturalne cykle ekosystemów, rolnictwo i rybołówstwo, a także może powodować poważne katastrofy humanitarne.

Po lewej: Indie, 2019. Po prawej: Wielka Brytania, 2023.

Grodzice winylowe: przyjazne dla środowiska i ekonomiczne narzędzie w walce ze skutkami El Niño.

Grodzice winylowe, nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal czy beton, mogą odegrać kluczową rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków El Niño. Ich zastosowanie w budownictwie lądowym i górniczym, szczególnie na terenach narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, może przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania powodzią i ochrony przed erozją oraz w walce z suszą na terenach rolnych, lasach lub mokradłach. 

Sumatra, Indonesia: zabezpieczenie przeciwerozyjne koryta rzeki

Ich wysoka trwałość na zjawiska atmosferyczne, korozje powoduje, że są jednym z głównych kandydatów do budowy trwałych konstrukcji takich jak ochrona kanałów, rzek, jezior oraz budowa szczelnych wałów przeciwpowodziowych, a nawet uszczelnianie zbiorników retencyjnych.

Centralna Polska: grodzice winylowe wykorzystane w projekcie doszczelnienia wałów przeciwpowodziowych

Jedną z głównych zalet grodzic winylowych jest ich mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, mają znacznie mniejszy ślad węglowy, co przekłada się na niższą emisję gazów cieplarnianych. Co więcej, ich produkcja i instalacja wymagają mniej zasobów naturalnych. Takie podejście nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także wspiera światowe wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, które mogą nasilić skutki zjawiska El Niño.

Analiza porównawcza cyklu życia grodzic winylowych i ich stalowych odpowiedników

W kontekście zmian klimatycznych każde kolejne El Niño może być silniejsze od poprzedniego, zwiększając ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych. Zastosowanie grodzic winylowych jako ekologicznej i trwałej alternatywy budowlanej to ważny krok w kierunku dostosowania się do tych zmian, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki temu grodzice winylowe stają się nie tylko narzędziem inżynierii lądowej, ale także ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Na podstawie:

  • World Meteorological Organization: https://www.wmo.int/
  • National Oceanic and Atmospheric Administration: https://www.noaa.gov/
  • Intergovernmental Panel on Climate Change: https://www.ipcc.ch/

Wróć