Publikacje

Grodzice winylowe z uszczelką czyli jak udoskonalamy nasze produkty

Przesłony przeciwfiltracyjne są ważnym elementem budowli hydrotechnicznych lub składowisk odpadów. Ich głównym zadaniem jest znaczne ograniczenie lub nawet całkowite zahamowanie migracji wody lub zanieczyszczeń w obrębie budowli. Technologia grodzic winylowych z uszczelką to godna rozważenia alternatywa dla tradycyjnych metod budowy barier przeciwfiltracyjnych w gruncie.

 

Grodzica winylowa z uszczelką typ C, wykonaną z miękkiego PVC

W porównaniu z technologiami wykorzystującymi np. grodzice stalowe lub przesłony CDMM/TrenchMix, zastosowanie grodzic winylowych pozwala na natychmiastowe uzyskanie pełnej szczelności bezpośrednio po montażu, bez oczekiwania na zaistnienie efektu kolmatacji gruntu w zamkach bądź stwardnienia mieszaniny cementowo-gruntowej.

Uszczelka nie jest w żaden sposób wklejana lub wspawana w zamek tylko jest termicznie zgrzana w procesie koekstruzji, czyniąc ją całkowicie zintegrowanym elementem całej grodzicy. Dzięki temu zmniejszamy możliwość uszkodzenia uszczelki podczas montażu grodzic w gruncie.

TESTY POLOWE INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA

Przed komercyjnym wdrożeniem do produkcji, technologia grodzic winylowych z uszczelką przeszła szereg testów zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych.

Badanie terenowe polegało na montażu 12-metrowej bariery przeciwfiltracyjnej z grodzic winylowych z uszczelką, w zagęszczonym gruncie piaszczystym o ID=0,7. Długość grodzic użytych w tym badaniu wynosiła 10 metrów. Po poprawnym montażu, ścianę odkopano z dwóch stron, do głębokości 5 metrów i dokonano wizualnej oceny zamków i grodzic, która potwierdziła stuprocentową jakość połączenia zamków żeńskich z męskimi i brak pęknięć i uszkodzeń. Następnie, jeden z wykopów został zalany wodą w ilości około 10 tysięcy litrów. Wodę mieszano z czerwonym barwnikiem, aby lepiej kontrolować przecieki.

Poziom wody po jednej stronie wynosił 2,5 metra. Rezultat badania również okazał się pozytywny, w żadnym miejscu nie zauważono przecieków na drugą stronę bariery, ani w dnie wykopu ani na zamkach grodzic winylowych. Badania potwierdziły stuprocentową szczelność i działanie uszczelki.

POTENCJALNE ZASTOSOWANIE W HYDROTECHNICE

Technologia grodzic winylowych ze zintegrowaną uszczelką znajduje zastosowanie przede wszystkim w projektach, gdzie wymagana jest niezwykle duża szczelność.

W budownictwie hydrotechnicznym, bariery przeciwfiltracyjne powinny charakteryzować się współczynnikiem filtracji na poziomie nieprzekraczającym k=1*10-8. Taką szczelność nie zawsze można zagwarantować przy

zastosowaniu konwencjonalnych metod. Stosując grodzice winylowe z uszczelką, przy poprawnym montażu, współczynnik ten jest bez problemu osiągany. W przypadku wałów przeciwpowodziowych na strategicznych ciekach wodnych lub zbiorników stale piętrzące wodę, zarówno grodzice stalowe, jak i przesłony CDMM/TrenchMix mogą nie osiągać wymaganej szczelności z powodu dużej różnicy ciśnień wody i możliwości wystąpienia uprzywilejowanych ścieżek filtracji.

WNIOSEK: Grodzice winylowe z uszczelką ograniczają do minimum filtrację wody przez ścianę przeciwfiltracyjną.

Badanie terenowe polegało na montażu 12-metrowej bariery przeciwfiltracyjnej z grodzic winylowych z uszczelką, w zagęszczonym gruncie piaszczystym o ID=0,7. Długość grodzic użytych w tym badaniu wynosiła 10 metrów. Po poprawnym montażu, ścianę odkopano z dwóch stron, do głębokości 5 metrów i dokonano wizualnej oceny zamków i grodzic, która potwierdziła stuprocentową jakość połączenia zamków żeńskich z męskimi i brak pęknięć i uszkodzeń. Następnie, jeden z wykopów został zalany wodą w ilości około 10 tysięcy litrów. Wodę mieszano z czerwonym barwnikiem, aby lepiej kontrolować przecieki.

Wróć