Publikacje

Mała retencja

Polska, Szwecja, Zastawki małej retencji

Mała retencja to zatrzymywanie wody, aby nie spłynęła ona rzekami i kanałami do mórz. Jest to działanie polegające na utrzymaniu jej jak najdłużej w lesie, w rowach przydrożnych, aby dzięki temu wody gruntowe zachowały swój poziom. Niestety - ostatnie lata pokazały nam, że także i w Polsce jest mało wody, zwłaszcza wody gruntowej. Dowodem na to jest choćby fakt, że był taki czas, kiedy straż pożarna musiała dowozić wodę do studni głębinowych lub studni dla gospodarstw.

Główną przyczyną małej ilości wody jest między innymi zmiana specyfiki dzisiejszego rolnictwa. Podejście wielkoobszarowe spowodowało, że woda mniej się zatrzymuje, a używany współcześnie inny sprzęt- sprzęt ciężki, ugniata ziemię orną i z tego powodu przesiąkliwość gleby jest znacznie mniejsza. Woda – rzekami, które też były prostowane – ucieka nam bardzo szybko, spływając do morza. Bardzo złą rzeczą było usuwanie śródpolnych oczek wodnych, gdzie woda była magazynowana. Oprócz tego porośnięte były one zadrzewieniami, roślinnością, tworząc swoisty mikroklimat dla zwierząt i dzięki temu woda też się tam dłużej utrzymywała. W latach 90-tych, kiedy powstawały duże gospodarstwa rolne, te oczka były zasypywane, bo łatwiej było przejechać po polu sprzętem.

Woda – to życie. Tam, gdzie jest woda, tam są odpowiednie siedliska, jest też zróżnicowana roślinność i żyją zwierzęta. Jeśli chodzi o klimat w Polsce, to nawet gatunki uważane u nas za popularne, jak sosna czy brzoza nie radzą sobie z wahaniami wód gruntowych, z suszą i zaczynają usychać. Jeśli chcemy zachować charakter lasu, charaktery siedlisk, to powinniśmy działać w tym kierunku, aby tę wilgotność lasu – tam, gdzie jest ona wskazana – utrzymać. Wszystko po to, by umożliwić rozwój gatunków, które są z tymi wilgotnymi siedliskami związane.

Jednym z rozwiązań zwiększających możliwości retencyjne ekosystemów jest tworzenie sieci zastawek, które utrzymują wodę, nie pozwalają jej odpłynąć, wyciec z lasu, a w konsekwencji pozwalają nam cieszyć się siedliskami, które tam powinny być.

Zerknijcie na nasze realizacje, związane z retencjonowaniem wody.

Zastawki małej retencji zrealizowane przez Grupę Pietrucha.

Wróć