Publikacje

Mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej

Aluminium Flood Barriers, Materiały prasowe, Polska

Lokalizacja: Dobczyce
Produkt: bariery przeciwpowodziowe

18 maja 2015 w Dobczycach odbył się pokaz mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej zorganizowany dla osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią (terenów zalewanych do wysokości 0,5 metra) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które w przyszłości mogłyby zdecydować się wykorzystywać urządzenia mobilnej ochrony w celu zabezpieczenia przed powodzią. Pokaz jest kontynuacją działań realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią dorzecza Górnej Wisły.

To pierwszy program rządowy, w którym zastosowano nowoczesne, kompleksowe i najbardziej efektywne podejście do inwestycji przeciwpowodziowych, czyli podejście zlewniowe, a nie ograniczane granicami administracyjnymi. Pokaz miał charakter niepowtarzalny w skali kraju. Po raz pierwszy wytworzona została sztuczna fala powodziowa, dzięki której powstały warunki zbliżone do panujących podczas wezbrania.

Grupa Pietrucha zaprezentowała systemy zabezpieczenia budynków oraz obszarów miejskich. Duże wrażenie zrobiła jakość wykonania i materiał ukośnego systemu K-System.

Wróć