Publikacje

Polder Gardna: Największa w Europie inwestycja z użyciem grodzic winylowych

Założenia projektu:

  • Wydłużenie drogi filtracji wód gruntowych
  • Zwiększenie współczynnika stateczności samej konstrukcji wału.
  • Częściowa przebudowa istniejących wałów i wykonanie nowych

Wyzwanie:

Słabe podłoże gruntowe wału w większości zbudowane z torfów i duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego osiadania i erozji konstrukcji ziemnej wału.

Rozwiązanie:

  • Zastosowanie profili GW 270/5,5 grodzic winylowych EcoLock z twardego PVC i odpowiedniej, sięgającej stropu piasków drobnych wysokości (2,0 – 9,0 m), pełniących rolę bariery przeciwfiltracyjnej i stanowiących oparcie dla ziemnego korpusu wału, poprawiające jego stateczność.
  • Wykorzystanie mieszanki torfu i piasku oraz samego piasku w konstrukcji korpusu wału, które pozwoliło na wyniesienie korony obwałowań równe 0,5 m ponad poziom wody.

Podsumowanie:

  • Zastosowanie rozwiązanie opartego na grodzicach EcoLock pozwoli ochronić przed erozją wodną i podtopieniami obszar o powierzchni 918 hektarów.

 

Największa tego typu inwestycja w Europie! 72 400 m2 grodzic GW-270 / 5,5 to powierzchnia 11 boisk piłkarskich!

 

Wróć