Publikacje

Porozmawiajmy o pieniądzach - grodzice winylowe i grodzice stalowe: analiza porównawcza.

W toku realizacji przedsięwzięć z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, wykorzystujących technologię grodzic, jednym z ważniejszych składników dokumentacji projektowej jest jej budżet i wariantowa analiza kosztów, uwzględniająca różne dostępne rozwiązania. Szacując całkowity budżet projektu, niezwykle istotne jest, aby kompleksowo uwzględnić pełen zakres czynników kosztotwórczych a następnie rozważyć zalety i wady każdej technologii. Dopiero wówczas możliwe jest podjęcie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, których konsekwencje przez wiele lat będą oddziaływały na naszą planetę i dobrostan przyszłych pokoleń.

Grodzice są popularnym rozwiązaniem do budowy barier przeciwfiltracyjnych w gruncie, konstrukcji oporowych, marin, zabezpieczenia brzegów lub ochrony przed erozją. Grodzice można produkować z wielu materiałów, m.in. stali, włókna szklanego, czy też PVC. Ze względu na oczywiste różnice w parametrach fizycznych i mechanicznych, każdy z wymienionych materiałów będzie miał swoje zalety i wady.

Grodzice winylowe cena

Na naszej stronie internetowej i na ogólnodostępnych kanałach informacyjnych świadomie nie podajemy cennika naszych profili grodzic winylowych, i jest to spowodowane szeregiem czynników.

Po pierwsze, o ile najwyższa jakość naszych profili pozostaje od samego początku niezmienna, ceny surowców do produkcji grodzic od zawsze ulegały wahaniom. Ze względu na zawirowania na globalnych rynkach i ścisłą korelację cen PVC z sytuacją geopolityczną, dynamika cen surowca osiągnęła w ostatnim czasie bezprecedensowy poziom.

Drugim powodem, z jakiego nie podajemy do publicznej wiadomości cen naszych profili ma swoje uzasadnienie w fakcie, że sama cena materiału nie jest jedynym składnikiem pozycji „materiały” w budżecie projektu, który należy wziąć pod uwagę.  Szacując finalne nakłady inwestycyjne związane z zastosowaniem takiej lub innej technologii w budżetach projektowych, należy uwzględnić szereg innych pozycji kosztowych i zmiennych.

Powyższe czynniki sprawiają, że zagadnienie kosztów zastosowania danej technologii jest znacznie bardziej złożone. Ze względu na zauważalną potrzebę odniesienia się do kwestii kosztów aplikacji grodzic winylowych, jaką zgłaszają nasi partnerzy, w niniejszym artykule podejmiemy próbę rzetelnej i przejrzystej analizy kosztowej, porównującej zastosowanie technologii grodzic stalowych i winylowych.

Cena materiału

Jeśli chodzi o koszt samego materiału, grodzice stalowe są zazwyczaj droższe niż grodzice winylowe, co wynika z faktu, że cena stali jest znacznie wyższa niż PVC. Co niezwykle ważne, nasze grodzice winylowe produkujemy z materiału pochodzącego z recyklingu, co nie tylko obniża koszt inwestycyjny  lecz również koszt, jaki ponosi środowisko naturalne.

Ponadto, szeroka gama profili w naszej ofercie pozwala na precyzyjne dopasowanie właściwego typu grodzicy do wymogów projektu, dzięki  czemu jest możliwa optymalizacja kosztów.

Dla zobrazowania powyższego argumentu, rozpatrzmy dwa skrajne warianty projektów, w których można zastosować zarówno grodzice winylowe jak i grodzice stalowe.

Przykład pierwszy: ściana przeciwfiltracyjna w gruncie, pogrążona na głębokość 12m w ciężkich warunkach gruntowych.

Wymagające warunki geologiczne sprawiają, że do pogrążenia profilu o długości 12m należy wybrać typ grodzicy o dużej sztywności, który charakteryzuje się stosunkowo dużą grubością ścianki, lecz przede wszystkim dużą wagą. Załóżmy, że będzie to profil stalowy o grubości ścianki rzędu 11mm i ważący 135kg/m2.  

Teraz dobierzmy odpowiedni typ grodzicy winylowej. Na podstawie wieloletniego doświadczenia, rekomendowanym profilem do realizacji projektu tego typu będzie grodzica winylowa np. modelu GW-610/7,2, która waży 17,4kg/m2. Instalacja takiej grodzicy w gruncie przy takich warunkach musi odbywać się za pomocą stalowej prowadnicy wielokrotnego użytku, której zadaniem jest ochrona profilu PVC podczas montażu. Biorąc pod uwagę aktualne ceny (stan na luty 2023r.) materiałów, różnica w cenie m2 pomiędzy obydwoma typami grodzic jest ogromna!

Koszt grodzicy winylowej GW-610/7,2 to zaledwie 22% kosztu ceny grodzicy stalowej o wadze 135kg/m2.

Przykład drugi: budowa wspornikowej konstrukcji oporowej, która wystaje ponad poziom dna terenu na wysokość 2m.

Załóżmy, że wspomniana konstrukcja jest obciążona piaskiem, czyli mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami gruntowymi dla pracy ścianki.

Ze względu na wysoką sztywność i wytrzymałość na zginanie stali, do tego typu projektu można użyć grodzicy stalowej o grubości ścianki 7mm (pod warunkiem braku agresywnego środowiska, które będzie skutkować nadmierną korozją). Orientacyjna waga takiej grodzicy to niecałe 80kg/m2.

Jeżeli chodzi o grodzice winylowe, przy tak wymagającym projekcie, możemy jedynie użyć najbardziej odpornego na zginanie profilu, czyli GW-458/12 o wadze 30,7kg/m2. Należy pamiętać, że PVC jest znacznie mniej wytrzymałe niż stal w aspektach typowo mechanicznych i ściana oporowa obciążona piaskiem najprawdopodobniej będzie w tym przypadku stanowić maksymalną wysokość dla tej technologii.

Porównajmy teraz koszt obydwu technologii na podstawie przywołanych w poprzednim przykładzie aktualnych cen.

W tym przypadku cena grodzicy winylowej stanowi 70% ceny grodzicy stalowej.

Na podstawie opisanych wcześniej dwóch skrajnych przykładów widzimy, że nie można w oderwaniu od rzeczywistości w prosty sposób porównać kosztów samego materiału, ponieważ to wymagania projektowe są podstawowym determinantem ostatecznego kosztu zastosowania danej technologii. Na podstawie przywołanych powyżej przypadków można jednakże wysnuć jeden ważny wniosek. W przypadku projektów, gdzie można zastosować zarówno technologię grodzic winylowych jak i stalowych, grodzice winylowe zawsze będą bardziej ekonomicznym wyborem.

Przyjrzyjmy się teraz kosztom transportu. Jedną z przewag grodzic winylowych jest to, że są znacznie lżejsze niż grodzice stalowe. Gęstość PVC wynosi 1,44g/cm3, a gęstość stali to niecałe 8g/cm3, co sprawia, że z jednej tony PVC można wyprodukować znacznie więcej metrów kwadratowych grodzic. niż z jednej tony stali.

Czynnik gęstości materiału powoduje, że grodzice PVC są znacznie tańsze w transporcie i zazwyczaj można je łatwiej przewozić już na miejscu budowy, angażując lżejszy i bardziej oszczędny sprzęt. Powyższy czynnik umożliwia znaczne obniżenie nakładów logistycznych, szczególnie w przypadku dużych projektów, do realizacji których należy wykorzystać znaczne ilości grodzic.

Wróćmy tutaj do pierwszego przywołanego przykładu ściany przeciwfiltracyjnej, do której zbudowania jest potrzebne np. 12 000m2 grodzic. Wiemy że jeden transport może przewieźć 1 200m2 grodzic winylowych (21 ton). Oznacza to, że do przewiezienia całej wymaganej ilości potrzebne będzie dziesięć takich kursów.

Rozpatrzmy teraz przykład grodzic stalowych. 21 ton grodzic stalowych o wadze 135kg to zaledwie 155m2 w jednym transporcie. Oznacza to, że aby przetransportować 12 000m2 grodzic stalowych na budowę, będzie potrzebne aż 136 kursów. To aż 13,6 razy więcej w porównaniu do grodzic winylowych!

Cena zabiegów konserwacyjnych

Niewątpliwą zaletą grodzic winylowych jest wysoka odporność na korozję. Grodzice winylowe nie rdzewieją, ani nie niszczą się z upływem czasu. Nie wymagają konserwacji ani specjalistycznych zabiegów mających na celu zachowanie integralności strukturalnej materiału.

Z kolei grodzice stalowe są podatne na rdzewienie i wymagają regularnej konserwacji, aby utrzymać je w dobrym stanie. Z czasem może to skutkować znacznymi dodatkowymi kosztami, przez co grodzica winylowa staje się bardziej opłacalną opcją w dłuższej perspektywie.

Zabezpieczenia antykorozyjne zależnie od technologii mogą stanowić nawet dodatkowe 30% kosztów w stosunku do kosztów grodzic stalowych. Nie możemy też tutaj zapomnieć o kosztach, jakie ponosi środowisko naturalne w wyniku tych zabiegów. Taką ochronę przeciwkorozyjną należy ponadto regularnie ponawiać.

Niestety, biorąc pod uwagę proces realizacji projektów infrastrukturalnych, podejmujący decyzję o wyborze technologii nie uwzględniają przyszłych kosztów i oszczędności, koncentrując się bardziej na stanie „na dziś”.

Cena montażu

Kolejnym istotnym czynnikiem kosztowym, który należy wziąć pod uwagę porównując technologię grodzic winylowych i stalowych, jest czas trwania i koszt prac montażowych. Grodzice winylowe są znacznie lżejsze od stali, co sprawia, że do transportu na budowie używa się lżejszego, bardziej oszczędnego sprzętu, prace montażowe są wykonywane przy zaangażowaniu mniejszej liczby robotników.

Bezpośredni koszty samej instalacji jest porównywalny, ponieważ używany jest dokładnie ten sam sprzęt. W przypadku ekipy nieobytej z montażem  grodzic winylowych, niewielką różnicą obserwowaną w jego początkowej fazie, jest krótkotrwałe spowolnienie postępu prac instalacyjnych, do momentu aż ekipa nabędzie wprawy w mocowaniu profili winylowych do stalowej prowadnicy.

Podsumowanie

Koszt samego materiału jest bez wątpienia najważniejszym składnikiem kosztowym, jaki bierze się pod uwagę przy wyborze technologii grodzic winylowych i stalowych, nie może to być jedyny czynnik, jaki jest brany pod uwagę.

Dzięki niższej wadze grodzic winylowych jest możliwe wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach transportu, a odporność PVC na korozję sprawia, że inwestor nie musi się liczyć z dodatkowymi, znacznymi kosztami utrzymania. Ponadto ze względu na podobną technikę montażu, koszty instalacji są podobne.

Przy kalkulowaniu całkowitych nakładów inwestycyjnych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie powyżej przywołane czynniki, nie tylko te wymierne, oraz rozważyć zalety i wady każdego materiału. Tylko takie podejście gwarantuje podjęcie odpowiedzialnej i świadomej decyzji.

Wróć