Publikacje

Ptasia Wyspa na Jeziorze Goczałkowickim

Na Jeziorze Goczałkowickim rozpoczęła się budowa sztucznej wyspy, która pozwoli zabezpieczyć siedliska rybitwy rzecznej. Wyspa o powierzchni 450 m2 będzie przeznaczona wyłącznie dla ptaków. Inwestycja powstaje w ramach projektu LifeVistulaPL i finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jezioro Goczałkowickie to największy akwen w południowej Polsce. Zaporę i zbiornik oddano do użytku w 1955 roku. Może on zgromadzić ogromne masy wody płynące korytem Wisły, zasilanej górskimi potokami Beskidu Śląskiego.

Zbiornik zabezpiecza przed powodzią położone niżej tereny i zapewnia wodę pitną mieszkańcom Śląska. Pełni też ważną funkcję przyrodniczą - w jego rejonie występuje wiele cennych gatunków ptaków, w tym rybitwy rzecznej. Niebawem będą one miały tutaj jeszcze lepsze warunki do życia bo na zbiorniku, w rejonie ujścia Wisły, powstaje specjalna wyspa dla ptaków, o powierzchni około 450 m2.

Prace związane z zabezpieczeniem siedlisk rybitwy rzecznej są wykonywane przez firmę SOLEY na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

– Co roku kilkaset gniazd rybitwy rzecznej ulega zatopieniu w okresie lipcowych opadów, gdy podnosi się poziom wody. Dzięki budowie wyspy będące pod ochroną ptaki będą mogły bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi – informują w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Budowa wyspy zakończy się w listopadzie a w projekcie wykorzystano grodzice winylowe Grupy Pietrucha, które montowano ze specjalnej platformy umieszczonej na wodzie.

Wróć