Publikacje

Remonty zbiorników stale piętrzących wodę z wykorzystaniem technologii HPP- Hybrydowowej przesłony przeciwfiltracyjnej

Remonty zapór zbiorników stale piętrzących wodę stanowią zawsze wielkie wyzwanie, już od samego początku, czyli fazy projektowania. Projektant dobierając optymalną technologię musi wziąć pod uwagę warunki techniczne wykonania remontu, warunki gruntowo wodne ograniczenia terenowe oraz budżet przeznaczony na inwestycję.

 

Jedną z najbardziej popularnych metod doszczelniania wałów takich zbiorników są przesłony z cementogruntu powstające w technologii CDMM/ Trenchmix, których niewątpliwą zaletą jest szybkość wykonywania oraz ich niski koszt. Niestety nie jest to technologia bez wad. Największą obawę rodzi możliwość pojawienia się tzw. uprzywilejowanych ścieżek filtracji, które są wywołane migracją wody, która po obydwóch stronach wału znajduje się na różnych poziomach. Gdy zawiesina jest jeszcze w stanie półpłynnym, woda napierająca na nią pod dużym ciśnieniem, może przecisnąć się między cząsteczkami gruntu i z czasem wypłukiwać coraz większą ilość materiału cementowo-gruntowego. Nawet jeśli przesłona zastygnie, takie wolne przestrzenie zostają i w ostateczności przesłona przeciwfiltracyjna nie spełnia swojej funkcji.

 

Rozwiązaniem tego problemu jest rewolucyjna technologia HPP- Hybrydowowa przesłona przeciwfiltracyjna, która polega na połączeniu przesłony cementowo-gruntowej z technologią grodzic winylowych wyposażonych w zintegrowaną uszczelkę. Wykonanie takiej przesłony jest równie szybkie jak wykonanie przesłony CDMM/Trenchmix gdyż wprowadzanie grodzic w świeżo wykonaną przesłonę jest bardzo szybkie i nie sprawia kłopotów. Jest ona realizowana przez dwie niezależne jednostki maszynowe, jedna wykonuje przesłonę cementowo-gruntową, a druga wprowadza w nią grodzice winylowe.

W przypadku zbiorników stale piętrzących wodę ma to niewątpliwą zaletę, gdyż droga migracji wody nawet pod dużym ciśnieniem jest zamykana mechanicznie na zasadzie zasuwy, co uniemożliwia przedostanie się wody na drugą stronę i wywołanie efektu przebicia hydraulicznego.

Kolejną zaletą jest to, że jedynym ograniczeniem długości wykorzystania grodzic winylowych jest głębokość wykonania przesłony cementowo-gruntowej, gdyż świeżo wykonana zawiesina jest na tyle miękka, że pozwala na pogrążanie w niej grodzic przekraczających 10 metrów, bez wykorzystania ciężkiego sprzętu typu palownica/dźwig, tak jak ma to miejsce w przypadku pogrążania grodzic w normalnych warunkach gruntowych.

Jednak największe wrażenie robi parametr szczelności takiej przesłony, gdyż wg. badań przeprowadzonych w niezależnym laboratorium, dzięki tej technologii możliwe jest uzyskanie współczynnika filtracji rzędu k=1*10-13 a wg. wymagań w przypadku zbiorników stale piętrzących wodę taki współczynnik musi być na maksymalnym poziomie k=1*10-9, czyli wg. obecnej wiedzy jest to najbardziej doskonała metoda budowy pionowych ścian przeciwfiltracyjnych w gruncie.

HPP - Hybrydowowa przesłona przeciwfiltracyjna polega na połączeniu przesłony cementowo-gruntowej z technologią grodzic winylowych wyposażonych w zintegrowaną uszczelkę.

Wróć