Publikacje

Umocnienia brzegów

Brzegi akwenów wód powierzchniowych są narażone na erozję, w szczególności erozję wodną. Umocnienia brzegów mają za zadanie zapewnić stateczność i utrwalić brzeg, jednocześnie zabezpieczając go przed procesem degradacji. Co ważne, nie chodzi tu o zabezpieczenie samego brzegu, ale infrastruktury i obiektów znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Rodzaje umocnień brzegowych

Obecnie stosuje się trzy podstawowe rodzaje umocnienia brzegów. To rozwiązania:

  • biologiczne,
  • biotechniczne,
  • techniczne

Biologiczne umocnienia brzegu polegają na odpowiednim ukształtowaniu szaty roślinnej. Umocnienia biotechniczne zakładają zastosowanie budowli regulacyjnych wykonywanych z materiałów naturalnych martwych i technicznych. Techniczne umocnienia brzegów polegają natomiast na zastosowaniu budowli wykonanych z materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. Alternatywę dla materiałów wykorzystywanych w systemach biotechnicznych i technicznych stanowią przyjazne dla środowiska grodzice winylowe EcoLock i hybrydowe SuperLock.
Grodzice jako biotechniczne i techniczne umocnienia brzegów

Wybór grodzic winylowych i hybrydowych wiąże się z licznymi korzyściami dla inwestora, jak i środowiska naturalnego. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż oferowane profile geotechniczne zostały wykonane zgodnie z Atestem Państwowego Zakładu Higieny, co oznacza, że materiał grodzic nie wpływa na parametry wody pitnej. To bardzo istotne, ponieważ znacząco rozszerza możliwość zastosowania systemów EcoLock i SuperLock w różnych projektach.

Oferowane grodzice bardzo dobrze odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich rodzajów akwenów wód powierzchniowych, zarówno wód morskich, jak i śródlądowych. Cechuje je:

  • wszechstronne zastosowanie,
  • niska masa własna, dzięki czemu grodzice nie wymagają wysokich nakładów transportowych,
  • łatwy i bezproblemowy montaż – nasza firma dopracowała technologię montażu grodzic niemal do perfekcji eliminując m.in. problem ich pękania podczas wbijania,
  • możliwość montażu z wykorzystaniem standardowego sprzętu,
  • wysoka skuteczność w trudnych warunkach terenu.

Inwestorów poszukujących lekkiej, przyjaznej dla środowiska i atrakcyjnej cenowo alternatywy dla tradycyjnych materiałów wykorzystywanych do umacniania brzegów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z oferowanymi profilami geotechnicznymi.

Wróć