Publikacje

Wielkopolska: kompleksowe rozwiązania retencyjne Grupy Pietrucha przy projektowaniu zielono-niebieskiej infrastruktury

Opis projektu:
Data: luty 2019 – kwiecień 2020
Lokalizacja: Dopiewo, woj. wielkopolskie

Produkt:

 • Grodzice winylowe GW 610/9 o długości 3 m w ilości 1090 m2
 • Oczep 290 -360 mb.

Założenia projektu:

 • Zagospodarowanie terenu stawu w rejonie ul. Strażackiej.
 • Wyprofilowanie skarpy stawu o powierzchni 6010 m2 , aby przywrócić jego funkcji rekreacyjnej.
 • Wykonanie ciągłej palisady z grodzic winylowych, wystającej ponad lustro wody na wysokość 15 cm.

Wyzwanie:

 • Wysłużona infrastruktura uniemożliwiająca utrzymanie równego poziomu lustra wody w zbiorniku.
 • Osuwające się skarpy brzegowe, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Rozwiązanie:

 • Brzegi skarp zostały uszczelnione za pomocą ścianek wykonanych z grodzic winylowych.
 • Dzięki zastosowaniu oczepu osłonięto ostre krawędzie grodzic i zamaskowano nierówności nadając estetyczny wygląd i zabezpieczając konstrukcję przed działaniem czynników atmosferycznych.
 • Aby przywrócić funkcje retencyjne obszaru, zmodernizowano również istniejący upust wody poprzez montaż mobilnych zastawek systemu „Flood Warden” w istniejącym jazie.

Wnioski:

 • Zagospodarowanie pozwoliło uporządkować zaniedbaną przestrzeń i dostosować ją do potrzeb różnych grup użytkowników. Stworzono dla mieszkańców azyl nad wodą, miejsce wypoczynku i rekreacji.
 • Przeprowadzona inwestycja dała również impuls do dalszych zmian. Z myślą o wędkarzach oraz w celu poprawy ekosystemu oczyszczony i odmulony staw zostanie zarybiony i obsadzony nową roślinnością.
 • Teren wokół wzbogacony zostanie o małą architekturę: wiatę biesiadną, ławki, kosze, miejsce ogniskowe, siłownię zewnętrzną oraz oświetlenie.
 • Ciekawostką dla zwiedzających będzie ścieżka edukacyjna z interaktywnymi tablicami informacyjnymi.
 • Atrakcją i nowością w gminie będzie postawienie drzewa solarnego umożliwiającego ładowanie urządzeń elektronicznych poprzez wejścia USB.

Wróć