Publikacje

Wzmacnianie gruntu: Metody i kryteria ich doboru

Realizacja projektów budowlanych coraz częściej napotyka na przeszkody w postaci niekorzystnych warunków gruntowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż atrakcyjne pod tym względem tereny są już zagospodarowane, a nowe projekty powstają na gruntach wymagających.

To wszystko wpływa na potrzebę odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego pod realizację inwestycji. Wzmacnianie gruntu to ważny etap procesu budowlanego, od którego zależy m.in. trwałość konstrukcji i jej bezpieczna eksploatacja. Dlatego też grunt powinien być wzmacniany w sposób skuteczny, co wymaga odpowiedniego doboru metody do zastanych warunków glebowych.

Na czym polega wzmacnianie gruntu?

Wzmacnianie podłoża gruntowego to inżynieryjna procedura, za pomocą której możemy poprawiać nośność podłoża na różnych głębokościach. W zależności do głębokości wykonywanego wzmocnienia wyróżnia się metody:

 • wzmocnienia powierzchniowego:
  • dogęszczanie powierzchniowe,
  • stabilizacja powierzchniowa,
  • zabudowa geosyntetyków (np. georuszty).
 • wzmocnienia wgłębnego:
  • konsolidacja dynamiczna, zagęszczanie impulsowe,
  • kolumny kamienne i żwirowe,
  • kolumny cementowo-gruntowe,
  • kolumny betonowe,
  • dreny pionowe i nasyp przeciążający.

Metody wzmacniania podłoża możemy również podzielić ze względu na kryterium zastosowanego materiału, występowania drgań, zmiany parametrów gruntu zalegającego w podłożu oraz wrażliwości przeszkody występującej w gruncie.

Od czego zależy wybór metody wzmacniania gruntu?

Czynnikami wpływającymi na wybór metody wzmocnienia gruntu są:

 • warunki gruntowo-wodne,
 • warunki górnicze, parasejsmiczne lub sejsmiczne,
 • obciążenia przekazywane przez konstrukcję obiektu,
 • dopuszczalne osiadanie równomierne i nierównomierne fundamentów,
 • sposób i wartość obciążenia posadzek,
 • lokalizacja obiektów istniejących w sąsiedztwie terenu wymagającego wzmocnienia.

Wzmacnianie gruntu oraz inne zastosowania georusztu

Georuszt jest jednym ze sposobów na skuteczne wzmocnienie gruntu oraz poprawę jego pierwotnej nośności. Georuszt powstaje w procesie wybicia siatki otworów w monolitycznej płycie polimerowej, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością. Jest również wysoko wytrzymały i ma bardzo dobre właściwości reologiczne.

Obecnie georuszt znajduje zastosowanie nie tylko w zakresie wzmacniania gruntu pod budowę, ale również przy m.in..:

 • budowie przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego,
 • stabilizacji platform roboczych dla ruchu palownic,
 • stabilizacji stanowisk montażowych dla dźwigów,
 • zabezpieczeniu obiektów budowlanych na terenach sejsmicznych,
 • optymalizacji grubości nawierzchni asfaltowych,
 • konstrukcjach geomateracy przestrzennych stanowiących fundament dla posadowienia nasypu na słabonośnym podłożu,
 • drenażu pionowym i poziomym praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów.

Wróć