Publikacje

Zabezpieczenie fundamentów przed wodą gruntową

Największym zagrożeniem dla fundamentów budynku i piwnic jest woda gruntowa, która w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do zawilgocenia ścian i związanych z tym konsekwencji.

Skuteczne zabezpieczenie fundamentów przed wodą i wilgocią pozwoli uniknąć trudnych w naprawie uszkodzeń, a co za tym idzie niepotrzebnych wydatków, a także ryzyka dla zdrowia wynikającego z rozwoju pleśni i grzybów na zawilgoconych przegrodach budowlanych. Jak zabezpieczyć fundamenty przed wodą gruntową?

Wpływ wody na obiekt budowlany

Zawilgocenie murów jest bardzo niekorzystnym i niebezpiecznym zjawiskiem, które może prowadzić do szeregu konsekwencji:

 • utraty izolacyjności termicznej,
 • obniżenia wytrzymałości substancji budowlanej, a co za tym idzie całej konstrukcji,
 • rozwoju grzybów i pleśni,
 • łuszczenia się tynku i jego odpadania,
 • postępującego zawilgocenia ścian (podciąganie kapilarne wody),
 • zalewania piwnic.

Zabezpieczenie fundamentów

Planując budowę lub remont domu szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie fundamentów przed niszczącym oddziaływaniem wody gruntowej. Skutecznym zabezpieczeniem jest w tym przypadku:

 • izolacja pionowa wykonana od zewnętrznej strony ścian fundamentowych na całej ich powierzchni,
 • izolacja pozioma wykonana na styku ławy i ściany fundamentowej oraz na styku ściany fundamentowej i ściany parteru.

O ile zabezpieczenie pionowe fundamentów prze wodą gruntową można w każdej chwili naprawić czy uszczelnić, o tyle wykonanie izolacji poziomej na istniejącej już ścianie wymaga zastosowania konkretnej techniki, a mianowicie iniekcji krystalicznej, której zadaniem jest zamknięcie kapilar w substancji budowlanej i tym samym zahamowanie podciągania wilgoci.

Pionowe zabezpieczenie fundamentów przed wodą gruntową

Jak już wspomnieliśmy, naprawa izolacji pionowej ścian fundamentowych nie jest problematyczna, choć cały proces może się okazać kosztowny. Wymaga bowiem odkopania ścian piwnic do wierzchu ław fundamentowych i zabezpieczenia skarp wykopu. Następnie można przejść do oczyszczenia ścian z resztek starej izolacji i uszkodzonego tynku, a po ich osuszeniu ułożenia nowej izolacji.

Podstawą wykonania skutecznej izolacji pionowej jest właściwe przygotowanie podłoża. Izolację należy układać na wyrównane podłoże. W tym celu można zastosować:

 • tynki wodoszczelne,
 • masy bitumiczne, roztwory asfaltowe i membrany.

Alternatywą dla tradycyjnych typów izolacji pionowej mogą być również ścianki szczelne i oporowe, do mocowania których stosuje się kotwienie.  Przed wyborem konkretnego rozwiązania warto zapoznać się z charakterystyką produktu oraz warunkami gruntowymi. Dobierając produkt do konkretnych warunków gruntowych zwiększamy szansę na szczelność i trwałość zabezpieczenia fundamentów w długiej perspektywie czasu.

Od czego zależy wybór rodzaju izolacji pionowej?

Wyróżniamy trzy rodzaje izolacji pionowej ścian fundamentowych. To izolacje lekkie, średnie i ciężkie. Te ostatnie są na ogół nazywane przeciwwodnymi. Wybór rodzaju zabezpieczenia fundamentów powinien być uzależniony przede wszystkim od typu gruntu, na jakim realizowana jest dana inwestycja.

Lekkie izolacje pionowe (tzw. przeciwwilgociowe) stosuje się w przypadku obiektów wznoszonych na gruntach przepuszczalnych, takich jak piaski i żwiry w sytuacjach, w których poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się około 1 m poniżej poziomu posadowienia.

Średnie i ciężkie izolacje mają za zadanie ochronę konstrukcji przed zalewaniem przesączającą się z gruntu wodą. Znajdują one zastosowanie, gdy:

 • fundamenty zostały posadowione w nieprzepuszczalnych gruntach, w których zalega woda opadowa,
 • poziom wód gruntowych znajduje się powyżej posadowienia fundamentów,
 • istnieje niebezpieczeństwo okresowego podnoszenia się poziomu wód gruntowych powyżej wierzchu fundamentów.

Wróć